Programări Telefonice: (+40) 770 615 581
Programări On-line: programari@sanacare.ro
Cabinet Medical aflat în relație contractuală cu CASMB

RELAȚIA CU MASS-MEDIA

Reguli privind accesul mass-media în unitatea medicală

Pentru accesul reprezentanților mass-media este necesară obținerea acordului reprezentantului legal al unității. Contactează-ne!

Pe toată perioada deplasării, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de reprezentantul legal al unității medicale, iar dacă acesta nu este prezent în unitate, accesul va fi permis numai în prezența persoanei desemnate de reprezentantul legal al unității.

Reprezentanții mass-media care prezintă informații în legatură cu unitatea sanitară au obligația de a respecta normele deontologice pentru a asigura informarea obiectivă a publicului, prezentând corect evenimentele relatate. În prezentarea acestor informații se va ține cont de legislația în vigoare, inclusiv Legea 46/2003 privind drepturile pacientului.

Reprezentanții mass-media trebuie:

  • Să se legitimeze (accesul se face numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate);
  • Să filmeze doar în spațiile pentru care reprezentantul legal și-a exprimat acordul în mod explicit;
  • Să respecte dreptul la intimitate al pacienților, intervievarea pacienților sau filmarea lor făcându-se numai cu respectarea legislației în vigoare, după obținerea consimțământului scris al pacienților;
  • Să nu utilizeze echipamente de înregistrare ascunse, în acest caz făcându-se răspunzători și suportând rigorile legii; de asemenea, aceste fapte vor conduce la interzicerea ulterioară a accesului în unitatea sanitară.

Reprezentantul legal:

  • Va furniza numai informații de interes public care privesc activitatea unității sanitare;
  • Va asigura accesul reprezentanților mass-media la activitățile de interes public organizate de unitatea medicală;
  • Va respecta legislația în vigoare referitor la drepturile pacientului.