Programări Telefonice: (+40) 770 615 581
Programări On-line: programari@sanacare.ro
Cabinet Medical aflat în relație contractuală cu CASMB

G.D.P.R.

Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor pe care dumneavoastră doriți să le faceți în cadrul Sanacare Vital sau pentru  derularea/încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dumneavoastră a înțeles să îl deruleze cu Sanacare Vital. Prin solicitarea dumneavoastră de a efectua investigații în cadrul Sanacare Vital vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

Vă rugăm ca înainte de efectuarea investigațiilor să vă informați dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați îndeplinesc condițiile de acreditare conform standardelor pe care le doriți, eventualele reclamații ulterioare neputând fi luate în calcul.

În afara scopului pentru care au fost preluate, datele dumneavoastră pot fi prelucrate și din necesitatea de a respectă o obligație legală la care suntem supuși, ca de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competente în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc. Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. Sanacare Vital nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății istoricul medical nu poate fi șters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Sanacare Vital se dorește a fi făcută doar în scopul în care datele dumneavoastră au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dumneavoastră personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să va anunțăm direct, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intermediul site-ului www.sanacare.ro.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de către Sanacare Vital. În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse imediat, iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării serviciului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale.

Încercăm să ne limităm prelucrarea datelor dumneavoastră personale la o dimensiune, amploare și frecvență care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate. În cazul în care aplicați pentru o poziție aflată în recrutare, iar CV-ul dumneavoastră nu se încadrează profilului/poziției  aflate în recrutare, acesta va fi distrus fără a fi păstrat în baza de date pentru o eventuală nouă poziție. În situația în care doriți să vă fie păstrat CV-ul și să fiți contactați pentru o altă viitoare poziție, vă rugăm să specificați în mod clar și explicit acest lucru.

Datele dumneavoastră personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru, respectiv în cadrul rețelei de parteneri Sanacare Vital și în cadrul Sanacare Vital. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dumneavoastră acestea pot fi accesate de către diverse departamente: contabilitate, vânzări, resurse umane, call center, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate  Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar dacă acest lucru nu este posibil, vom publică pe site-ul www.sanacare.ro informațiile necesare.

Datele dumneavoastră sunt localizate pe teritoriul României, nu transferăm datele dumneavoastră personale în țari din afară UE și SEE, ori către o organizație internațională.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date și organizăm sesiuni interne de discuții în legătură cu Protecția datelor cu caracter personal.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastră personale. La cererea dumneavoastră vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră. Este foarte important, și vă comunicăm pe acestă cale, că doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. În situația în care sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta personal la cabinetul Sanacare Vital pentru a formula o solicitare în acest sens, vă rugăm ca persoana desemnată de dumneavoastră să aibă o procură valabilă în acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate în calcul, iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate în calcul de către Sanacare Vital.

În cazul în care vă confirmăm faptul că vă procesăm datele personale, veți primi acces la acestea, dacă solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu/către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), această prelucrare va continua. Dacă exercitați acest drept înainte de accesarea serviciilor medicale în cadrul sistemului propriu, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a vă furniza serviciile noastre, deoarece fără a vă identifica în mod real  nu puteți accesa serviciile din cadrul Sanacare Vital.  În acest caz, veți fi anunțat de către angajații/colaboratorii Sanacare Vital că datele dumneavoastră nu sunt procesate și nu veți putea accesa serviciile medicale în cadrul Sanacare Vital. Nicio rambursare a eventualelor costuri achitate nu va fi aplicabilă.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale. Vom rectifică datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale. La cererea dumneavoastră vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dumneavoastră și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de e-mail programari@sanacare.ro

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizată pentru a depune cererea. Cererea dumneavoastră va fi tratată în termen de 30 zile calendaristice de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica eventuala întârziere.

Pentru mai multe informații puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicată la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

Această notă de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi în mod dinamic adaptată la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm pe această cale de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății completate de prevederile legale menționate în prezenta.