Programări Telefonice: (+40) 770 615 581
Programări On-line: programari@sanacare.ro
Cabinet Medical aflat în relație contractuală cu CASMB
Educație Medicală

Pachet servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice – Medicină internă

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

– MEDICINĂ INTERNĂ-

 

 

 

Proceduri diagnostice simple – Punctaj 10 puncte

Denumire procedura diagnostică si terapeutică                      PUNCTAJ

EKG standard                                                                          10

Pulsoximetrie                                                                          10

Determinarea indicelui de presiune gleznă/brat                      10

Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilitătii calorice si testul sensibilitătii discriminatorii)                                                     10

Proceduri diagnostice de complexitate medie – Punctaj 20 puncte

Denumire procedura diagnostică si terapeutică                      PUNCTAJ

Tensiune arterială continuă (holter TA)                                   20

Electrocardiografie continuă (24 ore, holter)              20

Investigatii paraclinice imagistice neiradiante                    Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

Ecografie generală (abdomen+pelvis)                                    60

Ecografie abdomen                                                                 40

Ecografie pelvis                                                                      30

 

 

 

 

Previous ArticleNext Article